Далайн ба боомтын үйл ажиллагаа

marine1

INTECH хурдны хайрцгууд нь томоохон далайн кран, зангуу, бэхэлгээний далавч зэрэг далайн боомтын хэрэглээнд тулгардаг бэрхшээлийг тэсвэрлэх чадвартай.