Цахилгаан үүсгэвэр

mining1

Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх салбар нь задгай материалын хэрэгцээг хангахын тулд хатуу элэгддэг, үр ашигтай хурдны хайрцгийг шаарддаг. Бид конвейер ба овоолгын нөхөн сэргээлтийн хөтөчийг дээд зэргээр үр ашигтай ажиллуулахын тулд салбарт шаардлагатай багаж хэрэгслийг хүргэдэг. Дулааны үр ашиг, суурилуулах, битүүмжлэх систем зэрэг гол шинж чанаруудыг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх хэрэглээний дээд түвшний гүйцэтгэлийг хангах үүднээс оновчтой болгосон.

power genenration

Gear системүүд нь нунтаглалтын хатуу нөхцлийг тэсвэрлэдэг нь батлагдсан бөгөөд хамгийн их гүйцэтгэлийг хангахын тулд хэрэглэгчийн нарийн шаардлагад нийцүүлэн боловсруулсан болно.